Oskaja + mitteoskaja tantsuõpetus

Koos oskaja partneriga on võimalik individuaaltundides õppida standard- ja ladina-ameerika tantse. Tundide kellaajad ja tantsude valik kokkuleppel. Info telefonidelt 56686169 ja 56630080.